Tanıtım

Temel Eğitim Bölümü

2016 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması sonrasında bölümümüz Temel Eğitim Bölümü adını almıştır. Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi ve Sınıf Eğitimi olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Bu anabilim dallarında ilköğretimin birinci kademesine öğretmen yetiştirilmektedir.

Bölümümüzde modern araç ve gereçlerle eğitim-öğretim olanağı sunulmaktadır. Öğrenciler bilgisayar, teknoloji, resim ve müzik dersliklerinden, fen laboratuarlarından ve kablosuz ağ hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda öğretmenlik yapabildikleri gibi yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla akademik hayata da atılabilmektedirler.

Temel Eğitim Bölümü, © 2016-2019

Ağ Sorumlusu: Dr. Arif Yılmaz, E-posta: temelegitim@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Beytepe / Ankara 06800 

Yasal Sorumluluk Sınırı - Mezun Bilgi Sistemi